Garantii | Käekellad24.eu

Garanteerime, et kõik Käekellad24.eu poolt müüdavad tooted vastavad neile kehtivatele Eesti ja Euroopa Liidu seadustele.

Kõikidele toodetele kehtib 24-kuuline garantii. Euroopa seaduste kohaselt annab garantii otse lõpptarbijale tootja (EL-is valmistatud kaupade puhul) või esimene EL-i ainsal importija (väljaspool EL-i valmistatud kaupade puhul).

"Abikeskuste" loend iga riigi kohta on esitatud iga tootega kaasas olevas brošüüris ja/või garantiis ning iga kaubamärgi ametlikul kodulehel. (prinditud või digitaalne)

Kui peaks tekkima mõni probleem, oleme alati valmis teid aitama selle lahendamisel info@kaekellad24.eu

See pilt selgitab kellade veekindlust ja nende õiget kasutamist: