Kasutustingimused | Käekellad24.eu


Üldine
1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Gaudium Group OÜ, registrikood 12488171, Põhja pst. 21/1-14, Tallinn (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid toodete ja aksessuaaride ostmisel-müümisel www.kaekellad24.eu müügikeskkonnas (e-poes)

2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.


Tagastamine
1. Ettevõtja võtab tagastamisele ainult uusi originaalpakendis kaupu. Kui kaupa on kasutatud, seda on mõjutatud või kui see ei ole nõuetekohase välimusega, siis ei ole tagastamine võimalik.
2. Ettevõtja võtab tagastamisele kaupu 14 päeva jooksul pärast ostja poolt saadetise kätte saamist. Kui Te soovite ostusid tagastada, siis pöörduge, palun, võimaliku varakult klienditeeninduskeskuse poole (info@kaekellad24.eu). Teil tuleb täita tagastamise formular, lisada see kaubale ja saata pakk tagasi. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et Ettevõtja ei hüvita postikulusid, mis on seotud kauba tagasi saatmisega.
3. Tehingust taganemisel tagastab Ettevõtja Kliendile tema poolt tasutud summad kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul peale toote jõudmist Ettevõtjani või Kliendi poolt esitatud tõendi saamist toote tagasisaatmise kohta.
4. Kui Te tahate kaupa tagastada, siis peab seda tegema 14 päeva jooksul pärast kauba kätte saamist. Hilisemaid tagastusi läbi ei vaadata.


Ostust keeldumine
1. Keelduda ei ole võimalik kaupadest, mis on valmistatud individuaaltellimuse järgi.


Pretensiooni esitamine
1. Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus.

2. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul.

3. Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet , on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis tarbijakaitseameti juures tegut